Володимир Філат візьме участь в засіданні Поради глав урядів СНД 19 листопада в Санкт-Петербурзі

Політика

Прем’єр-міністр Молдови Володимир Філат візьме участь в засіданні Поради глав урядів СНД, яке пройдет 19 листопада в Санкт-Петербурзі. Як повідомили у Виконкомі СНД, в цілому в проект порядку денного засідання Поради глав урядів включено понад 20 проектів документів, направлених на подальший розвиток і поглиблення співпраці країн Співдружності в економічній і гуманітарній сферах, в області забезпечення безпеки. До найбільш значимих питань економічного блоку відносяться проекти рішень, що стосуються створення і функціонування зони вільної торгівлі, ринку м’ясомолочної продукції, підвищення продовольчої безпеки країн Співдружності, виробництва і вжитку енергоресурсів. Очікується, що глави урядів розглянуть питання підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 20-літтю СНД, і обговорять хід виконання прийнятого ними 7 жовтня 2002 р. Рішення про створення в Москві на базі Всеросійського виставкового центру виставок держав, що постійно діють, – учасників СНД. Передбачається також прийняття документів, що регламентують моніторинг основних цільових макроекономічних показників розвитку економіки держав – учасників СНД, співпрацю в області правової охорони і захисту інтелектуальної власності, в створенні сумісних національних телемедичних систем і подальшому їх розвитку і використанні. На засіданні Поради глав урядів СНД планується розглянути звіти про діяльність Координаційної транспортної наради держав – учасників СНД в 2006-2009 рр. і Міждержавного радого із стандартизації, метрології і сертифікації. Глави урядів країн СНД обговорять інформацію про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав – учасників СНД в економічній сфері в 2003-2010 рр. і Плану заходів щодо реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року, а також хід підготовки попереднього проекту Міждержавної цільової програми інноваційної співпраці держав – учасників СНД на період до 2020 р.

У Кишиневі проходит другий з’їзд лікарів-фізіологів країн СНД

У Кишиневі погоджена Тарифна політика по вантажоперевезеннях для залізниць країн СНД і балтії на 2009 рік

Глави урядів СНД на саміті в Кишиневі обговорять Стратегію економічного розвитку СНД на період до 2020 р.

Грузія не візьме участь в роботі саміту глав урядів СНД в Кишиневі 14 листопада 2008 р.

Молдова зацікавлена в подальшому зміцненні співпраці між країнами СНД – В.Воронін

This entry was posted in Досвід близького зарубіжжя. Bookmark the permalink.