Горизонти вільної торгівлі

Прем’єр-міністр РК Карім Масимов взяв участь в засіданнях Поради глав урядів СНД, Межгоссовета ЕврАзЕС і Найвищого органу Митного союзу

Дмитро ПОПАЗОВ, Казахстанська правда, 20 листопада

Відразу три важливі заходи для держав євразійського простору відбулися за участю глави Уряду Казахстану Каріма Масимова. Як і торік, местомом зустрічі керівників кабмінів була вибрана санкт-петербурзька президентська бібліотека ім. Би. Єльцина. Тут плідно у вузькому і розширеному форматах прошли засідання Поради глав урядів (СГП) СНД, Міждержавної поради Євразійського економічного співтовариства (ЕврАзЕС) і Найвищого органу Митного союзу (У ТС).

Відкриваючи насичений робочий день, голова Уряду РФ, очолюючий СГП СНГ в нинішньому році, Володимир Путін підкреслив, що на етапі виходу з фінансово-економічної кризи йде істотне зростання товарообігу. Досить сказати, що за перші вісім місяців поточного року взаємний товарообіг збільшився майже на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це означає, що ми діємо в правильному напрямі. І наше завдання – зберегти заданий темп.

Як відомо, Порада глав урядів СНД координує співпрацю органів виконавчої влади держав – членів Співдружності. Чергове засідання СГП прошло в період завершення річного головування Росії. До порядку денного бувальщини включено більше 20 проектів документів, направлених на подальший розвиток і поглиблення взаємодії країн в економічній і гуманітарній областях, у сфері безпеки.

Зокрема, розглянутий хід підготовки проекту найважливішого договору про зону вільної торгівлі. Він покликаний замінити більше 100 угод, що діють, але морально застарілих, і зняти ряд бар’єрів, що зберігаються. Як констатувала міністр економічного розвитку РФ Ельвіра Набіулліна, число торгівельних суперечок в СНД зростає. І нова процедура відповідно до договору про зону вільної торгівлі передбачає розгляд їх в розумні терміни в рамках міжнародної практики.

Практично всі проблемні питання керівництвом країн Співдружності погоджені. Була висловлена лише прохання – прискорити внутрідержавні процедури, необхідні для ратифікації угод про правила визначення країни походження товарів. Передбачається, що документ буде готовий до підписання главами урядів СНД в першій половині наступного року.

Проте, без сумніву, необхідні і додаткові заходи, направлені на розвиток прямих зв’язків між компаніями і регіонами країн СНД. Так, була висунута ініціатива по відкриттю на базі ВВЦ ВДНХ виставкових павільйонів країн-учасниць і відродженню таким чином давньої корисної традиції. Запропоновані незвичайні умови використання павільйонів – оренда на 50 років вартістю 1 рубель в рік.

Учасники засідання також обговорили підготовку проекту міждержавної цільової програми інноваційної співпраці держав на період до 2020 року, проект угоди про партнерство в області правової охорони і захисту інтелектуальної власності, що передбачає створення відповідної Міждержавної поради.

В цілях забезпечення населення якісною медичною допомогою до порядку денного внесений проект угоди про співпрацю при створенні сумісних національних телемедичних систем. На засіданні схвалений план пріоритетних заходів у сфері гуманітарної взаємодії на 2011–2012 роки. Документ розроблений з врахуванням оголошення наступного року Роком історико-культурної спадщини, а 2012-го – Роком спорту і здорового способу життя в СНД.

Крім того, прийняті такі документи, як прогноз виробництва і вжитку енергоресурсів на найближчих 10 років, концепція підвищення продовольчої безпеки.

Тим часом на повістці засідання Міждержавної поради ЕврАзЕС на рівні глав урядів було 18 питань. Схвалені заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку співтовариства на 2011–2013 і подальші роки, заслуховує інформація про виконання концепції його міжнародної діяльності. Вони повинні стати своєрідною дорожньою картою.

– За час, прошедшее з попереднього засідання Межгоссовета ЕврАзЕС в травні поточного року, сталися важливі для розвитку інтеграції події, – відзначив Прем’єр-міністр Казахстану Карім Масимов, відкриваючи зустріч в розширеному форматі. – Набрав чинності Договір про Митний кодекс Митного союзу. Завершується узгодження міжнародних документів по формуванню Єдиного економічного простору, прийнятий ряд важливих документів в рамках співтовариства.

На засіданні розглянутий проект договору про звернення господарюючих суб’єктів до Суду ЕврАзЕС по спорах в рамках Митного союзу. Цей документ передбачає розширення компетенції суду, порядок оскарження його рішень.

На зустрічі затверджений план заходів по реалізації концепції продовольчої безпеки, яка передбачає створення і розвиток єдиної міждержавної товаропровідної системи сільгосппродукції, сировини і продовольства, розробку єдиних методик підготовки середньострокових прогнозних балансів по основних видах продовольства, розвиток і співпрацю в області підготовки висококваліфікованих кадрів для потреб сільського господарства, розробку міждержавних цільових програм.

Також на порядку денному значилися теми функціонування Центру високих технологій ЕврАзЕС, вдосконалення режиму експортного контролю країн співтовариства. З початку року Наглядова порада центру провела вже 6 засідань, схвалено 6 інноваційних проектів, які в даний час проходят експертизу в Євразійському банку розвитку і національних венчурних фондах. Найближчим часом, на думку керівників урядів країн ЕврАзЕС, кількість проектів збільшиться.

Сторони прийняли нову редакцію графіка першочергових технічних регламентів, який повинен їх уніфікувати. Крім того, глави урядів обговорили проект міждержавної цільової програми Створення Єдиної автоматизованої інформаційної системи контролю митного транзиту держав – членів ЕврАзЕС.

Згідно прийнятому 10 жовтня 2008 року в Бішкеке вирішенню глав держав, Межгоссовет перейняв на себе також функції Найвищого органу створюваного Митного союзу. Чергове його засідання на рівні глав урядів в розширеному складі прошло тут же. У повістці було 8 питань. Зокрема, схвалена Угода про порядок вживання спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів в ТС. В ході засідання затверджена і Концепція створення Інтегрованої інформаційної системи зовнішньої і взаємної торгівлі. Вона направлена на забезпечення інформатизації ведення митної статистики зовнішньої і взаємної торгівлі. Крім того, обговорений хід виконання Плану дій з формування Єдиного економічного простору Казахстану, Росії і Білорусі і схвалений порядок денний чергового засідання Міждержавної поради ЕврАзЕС (Найвищого органу Митного союзу) на рівні глав держав. На засіданні Межгоссовета ЕврАзЕС на рівні глав урядів наголошувалося, що повний пакет документів для функціонування ЄЕП буде готовий до 9 грудня поточного року.

This entry was posted in Нео-напрямки. Bookmark the permalink.