Цивілізацію створять російськомовні

Російськомовні казахи вельми лояльні по відношенню до російської культури, але не є її піддані. Більшою мірою ми лояльні по відношенню до традиционалистской культури своїх прародителів, але не є її повноцінними носіями. Ета подвійна культурна лояльність створює в нас принципову терпимість і відвертість

Канат КАБДРАХМАНОВ, Час, 25 листопада

Опубліковане в нашій газеті інтерв’ю з членом міжнародного Пен-клубу, письменником Канатом КАБДРАХМАНОВИМ (див. Націю сформують російськомовні., Час від 11.11.2010 р.) викликало багато суперечливих відгуків. Не залишилася збоку і казахскоязичная преса – одна з газет навіть наголосилася статтею під заголовком Іт аузина а?аш ти?у (у буквальному перекладі – заткнути лягти собаці палицею).

Після всього цього в редакцію звернувся сам Кабдрахманов, аби прояснити свою позицію по питаннях, піднятих в інтерв’ю. Можливо, не всі наші читачі погодяться з його аргументами, але, слідуючи принципу плюралізму думок, ми публікуємо цей матеріал.

Проблема створення нації, створення цивілізації – це проблема перш за все гуманітарна, світоглядна. Всі існуючі і існуючі цивілізації створювалися на основі – перш за все – відчуття єдності в народі.

Те, що зближує нас, що зберігає спокій в нашому великому будинку – це, за моїм переконанням, загальна терпимість. Вона дісталася нам як культурна спадщина СРСР, в якому більшість з нас народилися і якого більше немає.

Наша терпимість існує не дивлячись на те, що у нас, нині і що тут живуть, немає єдиної ідеології, немає однієї мови, на якій би говорили всі. Ми багатообразні, але при цьому терпимо один одного і не тримаємо таємно жодної думки про розкол.

Культура терпимості – частина нашого природженого єства, і в ній ще немає ідеології епохи, що настала. У ній ще немає ясної ідеї, здатної підтримувати загальне відчуття культурної спільності вже інших суспільно-політичних буд.

У основі культури всякої країни лежить система національного світогляду. Якщо ця система не роз’єднує людей, то в країні поступово утворюється свій цивілізаційний порядок, що владнує більшість. Порядок, який поступово перетворює країну проживання людей на батьківщину. А якщо система національного світогляду внутрішньо суперечлива, якщо її частини між собою недружні, то про єдність і цивілізаційний порядок в цій країні немає підстав говорити.

Яка наша система національного світогляду? Як мінімум вона складається з трьох різнорідних частин: 1) ідеології, що проводиться людьми, націонал-патріотами, що називають себе; 2) ідеології, що формується міськими, переважно російськомовними казахами; 3) ідеології російського населення.

У цьому як мінімум потрійному поєднанні ми всі бачимо такі стосунки: російське населення не розуміє і не приймає переконань націонал-патріотів, а ті, у свою чергу, налагоджені вороже по відношенню до упертості, з якою росіяни не бажають говорити на казахській мові. Якби між цими групами населення не було демпфера в особі російськомовних казахів, то конфлікт між ними був би не лише неминучий, але вже давно стався б.

У націонал-патріотів є лише одна ідея, яка висловлюється ними виразно. Ідея про те, що в Казахстані всі повинно говорити на казахській мові. Можна вважати, що домінування казахської мови повинне грунтуватися перш за все на домінуванні в суспільстві казахської культури.

Яку казахську культуру просувають націонал-патріоти? Ту культуру, яка була у наших предків до русифікації?

Але русифікація, не лише мовна, але перш за все цивілізаційна, продовжувалася в Казахстані впродовж 250 років. Як отминусовать від нашої історії два з половиною століття? Як вирізувати з нашої свідомості те, чим ми як народ жили два з половиною століття? І те, що виникло в народі в ході цих століть?

Як кінцевий результат неухильної русифікації казахів виникло явище російськомовних казахів.

Крайність, в якій втрачають душу деякі російськомовні казахи, – космополітизм.

Крайність націонал-патріотів – шовінізм.

Де між цими крайнощами прийнятна середина?

Ясно, що ми не можемо повернутися в XVIII століття, що можна вивести із закликів націонал-патріотів.

Настільки ж ясно, що ми як народ не хочемо культурно загинути в столітті XXI.

Якою має бути сучасна система національного світогляду, яка змогла б об’єднати нас, людей, нині розділених як мінімум на три групи?

Зрозуміло, що ця система не може бути космополітичною, оскільки космополітизм, в принципі, безкультурний і, в принципі, нелюдяний. Зрозуміло також, що нова філософія життя не може бути заснована на шовінізмі, що виключає з культурного життя людей, що не належать одній етнічній культурі.

Нова казахська культура зобов’язана бути привабливою, здатною об’єднувати, але не розділяти людей.

Російськомовні казахи вельми лояльні по відношенню до російської культури, але не є її піддані. Більшою мірою ми лояльні по відношенню до традиционалистской культури своїх прародителів, але не є її повноцінними носіями. Ета подвійна культурна лояльність створює в нас принципову терпимість і відвертість. Російськомовним казахам в принципі чужа ідея заперечення.

Думаю, що головний привілей російськомовних казахів – не плотське відношення до вітчизняної культури, а розумне. Відношення людей, що багато що побачили, багато що втратили і знають, чого вони хочуть.

Як найважливіше завдання життя ми бачимо не нав’язування домининантного положення казахської мови, а створення вітчизняної моделі цивілізації. Казахська мова – це інструмент самовираження, інструмент культури, але не сама культура. З казахською мовою не станеться нічого поганого, поки створюватиметься нова культура, в якій він займе гідне місце.

Ось такий я бачу завдання нашого часу і думаю, що її доведеться вирішувати нам. Тим, хто розуміє біль націонал-патріотів і мотиви, рушійні росіянами.

Завдання, що зрозуміло, – половина справи.

This entry was posted in Досвід близького зарубіжжя. Bookmark the permalink.