Самрук-Казина поверне акції АТ Народний Банк Казахстану в 2011 році

15 січня 2009 року ФНБ Самрук-Казина, Алмекс і Банк уклали угоди в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння, за умовами яких Самрук-Казина набуває до 25% простих акцій Банку..

1 грудня 2008 року Уряд Республіки Казахстану в особі Міністерства фінансів Республіки Казахстану, Національного Банку Республіки Казахстану, Агентства Республіки Казахстану по регулюванню і нагляду фінансового ринку і фінансових організацій, Фонду Національного Добробуту Самрук-?азина, з одного боку, і АТ Народний Банк Казахстану (Банк) і АТ Холдингова Група АЛМЕКС (Алмекс), з іншого боку, підписали Меморандум про взаєморозуміння, по якому Сторони прийшли до угоди, що ФНБ Самрук-?азина здійснить вливання засобів в капітал Банку для підтримки стабільності фінансового сектора Казахстану і зміцнення фінансової позиції Банку.

15 січня 2009 року ФНБ Самрук-?азина, Алмекс і Банк уклали угоди в рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння, за умовами яких Самрук-?азина набуває до 25% простих акцій Банку, а Алмекс матиме можливість повністю викупити прості акції у Фонду Самрук-?азина протягом чотирьох років з дати першої річниці участі ФНБ в капіталі Банку.

Крім того, за умовами однієї з угод, ціна, по якій Алмекс може викупити акції, визначається по спеціальній формулі.

27 березня 2009 року ФНБ Самрук-?азина придбав прості акції Банку в кількості 259,064,909 штук за 26 млрд 951 млн. тенге.

В зв’язку з цим, Фонд Самрук-?азина повідомляє, що згоден з доцільністю здійснення реалізації опціону в кінці першого кварталу 2011 року.

——-

АТ Народний ощадний банк Казахстану оголосило консолідовані фінансові результати своєї діяльності за 9 місяців 2010 років

KASE, 22.11.10

АТ Народний ощадний банк Казахстану (Алмати), коштовні папери якого знаходяться в офіційному списку Казахстанської фондової біржі (KASE), надало KASE прес-реліз від 22 листопада 2010 року, в якому повідомляється таке:

Акціонерне Суспільство Народний Ощадний Банк Казахстану і його дочірні організації (далі – Банк) (тикер на Лондонській Фондовій Біржі: HSBK) оголошує проміжні неаудированние фінансові результати за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2010 року.

Основні фінансові показники за дев’ять місяців 2010 років

– Чистий дохід збільшився на 180.4% до 26.0 млрд. тенге з 9.3 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р.

– Активи збільшилися на 2.0%

– Засоби клієнтів збільшилися на 7.5% протягом дев’яти місяців 2010 р. і зменшилися на 7.2% в третьому кварталі 2010 р.

– Поточні рахунки збільшилися на 38.0%

– Засоби фізичних осіб збільшилися на 12.3%

– Засоби юридичних осіб збільшилися на 5.4% протягом дев’яти місяців 2010 р. і зменшилися на 11.9% в третьому кварталі 2010 р.

– Позики клієнтам, брутто зменшилися на 0.2% протягом дев’яти місяців 2010 р. і збільшилися на 1.2% в третьому кварталі 2010 р.

– Капітал збільшився на 10.1%

– Чистий процентний дохід збільшився до 29.4 млрд. тенге з чистого процентного збитку 3.0 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р.

– Створення резервів на знецінення активів, по яких нараховуються відсотки і іншим активам, зменшилося на 48.1% до 38.1 млрд. тенге з 73.4 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р.

– Дохід по послугах і комісії (за винятком доходів від пенсійного фонду і управління активами) збільшився на 8.6% до 18.6 млрд. тенге з 17.1 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р.

– Доходи по послугах і комісії пенсійного фонду і управління активами знизилися на 55.3% до 5.8 млрд. тенге за дев’ять місяців 2010 р. з 13.0 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р. і збільшилися до 2.4 млрд. тенге за третій квартал 2010 р. з 8 млн. тенге за другий квартал 2010 р.

– Інші непроцентні доходи збільшилися на 1.9% до 16.8 млрд. тенге за дев’ять місяців 2010 р. з 16.5 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р. і на 17.4% до 5.7 млрд. тенге за третій квартал 2010 р. з 4.9 млрд. тенге за другий квартал 2010 р.

– Операційні витрати виросли на 19.3% до 31.7 млрд. тенге з 26.6 млрд. тенге за дев’ять місяців 2009 р.

– Чиста процентна маржа до відрахувань в резерви на знецінення знизилася до 4.7% за дев’ять місяців 2010 р. з 5.5% за дев’ять місяців 2009 р. і збільшилася до 4.7% за третій квартал 2010 р. з 4.3% за другий квартал 2010 р.

– Співвідношення операційних витрат до доходів від операційної діяльності до відрахування в резерви на знецінення збільшилося до 31.4% з 23.9% за дев’ять місяців 2009 р.

– Коефіцієнт достатності капіталу першого рівня, розрахований відповідно до нормативів Базеля, збільшився до 18.4% з 17.4% за станом на кінець 2009 р.

– Коефіцієнт достатності капіталу, розрахований відповідно до нормативів Базеля, збільшився до 22.5% з 21.0% за станом на кінець 2009 р.

– Співвідношення депозитів до позик клієнтам збільшилося до 0.80х з 0.74x за станом на 30 червня 2010 р.

– Співвідношення резервів до валового позикового портфеля збільшилося до 18.2% з 17.5% за станом на 30 червня 2010 р.

– Повернення на середній капітал збільшилося до 11.8% річних з 5.1% річних за дев’ять місяців 2009 р.

– Повернення на середні активи збільшився до 1.6% річних з 0.6% річних за дев’ять місяців 2009 р.

This entry was posted in Досвід близького зарубіжжя. Bookmark the permalink.