Конфлікти в регіоні Каспійського моря повинні вирішуватися на основі непорушності кордонів держав: заява

Азербайджанське державне агентство АзерТадж опублікувало повний текст спільної заяви президентів Прикаспійських країн за підсумками саміту в Баку.

Президенти Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Ірану, Республіки Казахстану, Російської Федерації і Туркменістану, далі іменовані Сторонами, високо оцінюючи зусилля Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва в організації проведення в Азербайджанській Республіці чергової зустріч на вищому рівні відповідно до рішення, прийнятого на Другому каспійському саміті в жовтні 2007 року в Тегерані, знов заявляючи про прихильність прикаспійських держав цілям і принципам Статуту ООН, загальновизнаним нормам міжнародного права, зокрема, принципам пошани суверенітету, незалежності, територіальної цілісності і суверенної рівності держав, незастосування сили або загрози її вживання, виходячи із значущості Першого каспійського саміту, що відбувся в квітні 2002 року в ашхабаді, підтверджуючи положення Декларації Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Ірану, Республіки Казахстану, Російської Федерації і Туркменістану, прийнятою 16 жовтня 2007 року в Тегерані, позитивно оцінюючи стан багатобічної співпраці між прикаспійськими державами і перспективи його подальшого розвитку, а також вітаючи прогрес, досягнутий на переговорах по каспійському порядку денному, відзначаючи важливість продовження роботи на регулярній основі Спеціальної робочої групи по розробці Конвенції про правовий статус Каспійського моря на рівні заступників міністрів закордонних справ прикаспійських держав, відзначаючи необхідність поглиблення конструктивного діалогу у дусі добросусідства, який служить інтересам народів прикаспійських держав, зміцненню дружби і взаємної довіри, реалізації суверенних прав прибережних держав відносно Каспійського моря і його ресурсів, підкреслюючи важливе значення Каспійського моря для економічного розвитку прикаспійських держав і підтримуючи зусилля по створенню сприятливих умов для їх економічної взаємодії, будучи прибічниками розширення взаємовигідної співпраці між прикаспійськими державами і підтримуючи розвиток міжнародної співпраці по освоєнню біологічних і мінеральних ресурсів Каспійського моря на основі взаємної пошани і з врахуванням суверенних прав прибережних держав, знов підтверджуючи важливість міжнародної співпраці, направленої на збереження і захист морського середовища Каспійського моря, підтверджуючи рішучість прикаспійських держав використовувати Каспійське море винятково в мирних цілях, зберегти його як зону світу і дружби і вирішувати всі питання, пов’язані з Каспійським морем, лише мирними засобами, заявили про нижченаведене:

1. В цілях забезпечення світу, стабільності, стійкого економічного розвитку, благополуччя, добросусідства і рівноправного партнерства в Каспійському регіоні прикаспійські держави співробітничатимуть в політичній, економічній, торгівельній, науково-технічній, гуманітарно-культурній сферах, а також в області охорони довкілля і інших.

2. В цілях використання багатого економічного потенціалу Каспійського регіону прикаспійські держави мають намір заглиблювати співпрацю в області видобутку і транспортування вуглеводнів, в сферах промисловості, енергетики, транспорту, сільськогосподарського виробництва. Сторони визнають необхідність зміцнення регіональної і міжнародної співпраці, підтримку сприятливих умов, сприяючих реалізації інвестиційних проектів і залученню новітніх технологій.

3. Прикаспійські держави заглиблюватимуть співпрацю в енергетичній і транспортній сферах, нарощувати діяльність в регіоні з метою розвитку регіональних і міжнародних енергетичних і транспортних коридорів.

4. Сторони підкреслюють важливість проведення на регулярній основі каспійських самітів, конференцій міністрів закордонних справ і продовження роботи Спеціальної робочої групи з розробки Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

5. Сторони знов заявляють про визнання суверенних прав прибережних держав відносно Каспійського моря і його ресурсів. Вони підтверджують твердий намір завершити роботу над Конвенцією про правовий статус Каспійського моря, яка буде базовим документом, регулюючим діяльність прикаспійських держав на Каспійському морі.

6. Сторони знов відзначають важливість захисту цілісної екосистеми Каспійського моря і підтримують розширення співпраці в рішенні екологічних проблем.

7. Сторони вітають завершення узгодження Протоколу за оцінкою дії на довкілля в трансграничному контексті і Протоколу про регіональну готовність, реагування і співпрацю в разі інцидентів, що викликають забруднення нафтою до Рамкової конвенції про захист морського середовища Каспійського моря (Тегеранська конвенція), а також відзначають важливість продовження роботи за погодженням інших протоколів, що розробляються, до неї.

8. Сторони підтвердили важливе значення погодженого управління водними біологічними ресурсами Каспійського моря, а також визначення загального допустимого улову мігруючих видів водних біологічних ресурсів в рамках Комісії з водних біологічних ресурсів Каспійського моря. Вони відзначили необхідність додання Комісії міжурядового статусу, активізації спільних зусиль, направлених на узгодження проекту п’ятибічної угоди про збереження і раціональне використання водних біологічних ресурсів Каспійського моря.

9. Сторони взяли до відома результати Міжурядової економічної конференції прикаспійських держав, що відбулася в Астрахані 3-4 жовтня 2008 року у виконання вирішень Другого каспійського саміту, і підтримують подальше обговорення доріг розвитку економічного співробітництва і взаємодії в регіоні Каспійського моря.

10. Сторони знов заявляють, що Каспійське море є морем світу, дружби і співпраці, і що всі питання на Каспійському морі вирішуватимуться прикаспійськими державами виключно мирними засобами Вони підкреслюють також особливу значущість забезпечення рівних умов безпеки для прикаспійських держав.

11. Сторони відзначають поступальний розвиток діалогу прикаспійських держав по протидії новим викликам і погрозам і виражають переконаність, що підписана в Баку Угода про співпрацю у сфері безпеки на Каспійському морі сприятиме поглибленню добросусідських стосунків і зміцненню практичної співпраці між прикаспійськими державами по забезпеченню регіональної безпеки і стабільності, а також в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, незаконним зворотом наркотиків і зброї.

12. Сторони розглядають конфлікти в регіоні Каспійського моря як загрозу безпеці, світу і стабільності і вважають головною умовою для стійкого світу вирішення цих конфліктів відповідно до Статуту ООН на основі пошани суверенітету, дотримання територіальної цілісності і непорушності кордонів держав.

13. Сторони розглядають міжнародний тероризм, агресивний сепаратизм і інші насильницькі прояви екстремізму як виклики глобальної і регіональної безпеки і виражають рішучість і надалі направляти спільні зусилля на боротьбу з такими погрозами.

14. Сторони виражають задоволення результатами Третього каспійського саміту в Баку і підтверджують свою рішучість послідовно реалізовувати досягнуті домовленості.

? 15. Черговий каспійський саміт відбудеться в погоджені терміни в Російській Федерації.

Конфлікти в регіоні Каспійського.

This entry was posted in Блогосфера. Bookmark the permalink.